Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Шеста Национална среща на главните архитекти и експерти по устройствено планиране

ЗГП – ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ И ЕКСПЕРТИТЕ ПО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ ОТ ОБЩИНИТЕ

„ЗГП – ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ“ подкрепиха като официален партньор „Национално Сдружение на Общините в Република България“ ( НСОРБ ) при организирането на  „ШЕСТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ И ЕКСПЕРТИТЕ ПО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ ОТ ОБЩИНИТЕ“ , която се проведе от  26 до 28 Април 2017 г., в хотел „Дунав Плаза“ Русе.

Като акценти в програмата на предстоящата среща бяха изведени темите, изпратени от архитекти на общини и продиктувани от възникнали в практиката казуси.

Срещата се утвърди като платформа за дебат между общини, централна власт и бизнес по отношение на търсене и намиране на модерни градоустройствени решения. Участниците в нея обсъдиха актуални въпроси, практики и тенденции в градската, социалната и културната среда и формираха цялостен поглед върху проблемите и реформата в териториалната уредба и управление на общините.

 

Срещата се организира един път в годината от НСОРБ и „НСОРБ-Актив” ЕООД и има за цел да инициира обсъждане и споделяне на устойчиви архитектурни и социални практики и да постави актуални проблеми на реформата в териториалното устройство. Националният форум се провежда за първи път през 2012 година като двудневна среща, но само в две издания прераства в събитие, обединяващо представители от общините от цялата страна за широк обществен дебат по обществено значими въпроси в градската, социалната и културната среда и решаването на актуални устройствени и инвестиционни проблеми на местно равнище за качествена архитектура, хармонична и здравословна селищна среда.

Участници във форума са главни архитекти на общини, общински експерти по териториално устройство и жилищна политика, ресорни заместник–кметове и кметове.

Гости на Събитието са представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на културата, Дирекция национален строителен контрол, Съюз на архитектите в България, Камара на архитектите в България, Национален център за териториално развитие, Национален институт за недвижимо културно наследство и др.  

Следващата среща ще се проведе през месец април 2018 г.

http://arhitekti.namrb-activ.org/

Leave a Reply