Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

Шеста Национална среща на главните архитекти и експерти по устройствено планиране

ЗГП – ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ И ЕКСПЕРТИТЕ ПО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ ОТ ОБЩИНИТЕ

„ЗГП – ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ“ подкрепиха като официален партньор „Национално Сдружение на Общините в Република България“ ( НСОРБ ) при организирането на  „ШЕСТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ И ЕКСПЕРТИТЕ ПО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ ОТ ОБЩИНИТЕ“ , която се проведе от  26 до 28 Април 2017 г., в хотел „Дунав Плаза“ Русе.

Като акценти в програмата на предстоящата среща бяха изведени темите, изпратени от архитекти на общини и продиктувани от възникнали в практиката казуси.

Срещата се утвърди като платформа за дебат между общини, централна власт и бизнес по отношение на търсене и намиране на модерни градоустройствени решения. Участниците в нея обсъдиха актуални въпроси, практики и тенденции в градската, социалната и културната среда и формираха цялостен поглед върху проблемите и реформата в териториалната уредба и управление на общините.

 

Срещата се организира един път в годината от НСОРБ и „НСОРБ-Актив” ЕООД и има за цел да инициира обсъждане и споделяне на устойчиви архитектурни и социални практики и да постави актуални проблеми на реформата в териториалното устройство. Националният форум се провежда за първи път през 2012 година като двудневна среща, но само в две издания прераства в събитие, обединяващо представители от общините от цялата страна за широк обществен дебат по обществено значими въпроси в градската, социалната и културната среда и решаването на актуални устройствени и инвестиционни проблеми на местно равнище за качествена архитектура, хармонична и здравословна селищна среда.

Участници във форума са главни архитекти на общини, общински експерти по териториално устройство и жилищна политика, ресорни заместник–кметове и кметове.

Гости на Събитието са представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на културата, Дирекция национален строителен контрол, Съюз на архитектите в България, Камара на архитектите в България, Национален център за териториално развитие, Национален институт за недвижимо културно наследство и др.  

Следващата среща ще се проведе през месец април 2018 г.

http://arhitekti.namrb-activ.org/

Leave a Reply

ZGP-LOGO

Нашата мисия в заводът за горещо поцинковане е да допринесем за подобряване на конкурентоспособността на местните фирми в металургичния сектор, като увеличим живота на тяхното производство и намалим оперативните разходи на техните крайни клиенти.

Общи условия GDPR
май 25, 2018
Участие на групата заводи „ЗГП – ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ“ в Годишна среща на местните власти – Октомври 2017г.
октомври 27, 2017
Продължаваме да развиваме бизнеса си устойчиво
юни 10, 2017

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close