Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Month

април 2017
ЗГП – ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ
ШЕСТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ И ЕКСПЕРТИТЕ ПО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ ОТ ОБЩИНИТЕ „ЗГП – ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ“ подкрепиха като официален партньор „Национално Сдружение на Общините в Република България“ ( НСОРБ ) при организирането на  „ШЕСТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ГЛАВНИТЕ АРХИТЕКТИ И ЕКСПЕРТИТЕ ПО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ ОТ ОБЩИНИТЕ“ , която се проведе от  26...
Continue Reading
РЕГИОНАЛНО ЛОГИСТИЧНО ДЕПО ЗА СЪБИРАНЕ И ПРЕВОЗВАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЙЛИ КЪМ „ЗГП - ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ“
Continue Reading