Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

Month

ноември 2019
Групата „ЗГП – Заводи за Горещо Поцинковане” взе участие в Българо-китайският инфраструктурен форум провел се на 19.11.2019г. в Хотел Балкан София. На форума взеха участие представители на китайският бизнес, лидери в сферата на инфраструктората. Заводите бяха представени от търговският мениджър Стоян Павлов. На форума се презентираха мощностите и капацитетите на групата. Проведоха се срещи във...
Continue Reading