Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Month

октомври 2014
Международен научен форум „Техника и строителни технологии в транспорта – 2014“ На 18 и 19 септември 2014 г. в хотел „Римска баня“, село Баня, община Разлог се проведе международен научен форум „Техника и строителни технологии в транспорта – 2014“, с председател на програмния комитет – проф. дтн инж.-мат. П. Колев – Ректор на ВТУ „Т....
Continue Reading