Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Участие на групата заводи „ЗГП – ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ“ в Годишна среща на местните власти – Октомври 2017г.

 Групата заводи „ЗГП – ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ“  взе участие в Общинско ЕКСПО част от Годишна среща на местните власти – 15 Октомври 2017г. Пред посетителите бяха презентирани възможностите, които предоставя метода  горещо поцинковане за разрешаване на проблемите свързани с корозията на стоманата. По този начин могат да бъдат спестени десетки хиляди левове от общинските бюджети.  Значителна част от представителите на общините проявиха интерес към представената им информация.  Бяха обсъдени бъдещи техни проекти в които този метод на защита може да бъде приложен.

 Кметът на община Велико Търново и председател на УС на НСОРБ Даниел Панов поздрави посетителите на изложението и участващите в него над 30 фирми и общини – изложители за възможността участниците в Годишната среща да се запознаят с модерни решения за управление на градовете в сферата на отпадъците, телекомуникациите, интелигентните транспортни решения и уличното осветление, пътното строителство и други.

 Общинско ЕКСПО е  специализирано изложение на продукти за общините, което ежегодно предоставя отлична възможност на изложителите да представят по индивидуален начин свои стоки, проекти или услуги и да установят директни и непосредствени контакти с общинските лидери.

Leave a Reply