Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

Участие на групата заводи „ЗГП – ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ“ в Годишна среща на местните власти – Октомври 2017г.

 Групата заводи „ЗГП – ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ“  взе участие в Общинско ЕКСПО част от Годишна среща на местните власти – 15 Октомври 2017г. Пред посетителите бяха презентирани възможностите, които предоставя метода  горещо поцинковане за разрешаване на проблемите свързани с корозията на стоманата. По този начин могат да бъдат спестени десетки хиляди левове от общинските бюджети.  Значителна част от представителите на общините проявиха интерес към представената им информация.  Бяха обсъдени бъдещи техни проекти в които този метод на защита може да бъде приложен.

 Кметът на община Велико Търново и председател на УС на НСОРБ Даниел Панов поздрави посетителите на изложението и участващите в него над 30 фирми и общини – изложители за възможността участниците в Годишната среща да се запознаят с модерни решения за управление на градовете в сферата на отпадъците, телекомуникациите, интелигентните транспортни решения и уличното осветление, пътното строителство и други.

 Общинско ЕКСПО е  специализирано изложение на продукти за общините, което ежегодно предоставя отлична възможност на изложителите да представят по индивидуален начин свои стоки, проекти или услуги и да установят директни и непосредствени контакти с общинските лидери.

Leave a Reply

ZGP-LOGO

Нашата мисия в заводът за горещо поцинковане е да допринесем за подобряване на конкурентоспособността на местните фирми в металургичния сектор, като увеличим живота на тяхното производство и намалим оперативните разходи на техните крайни клиенти.

Продължаваме да развиваме бизнеса си устойчиво
юни 10, 2017
EGGA 2017 Prague
EGGA 2017 Prague
май 14, 2017
ЗГП – ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ
Шеста Национална среща на главните архитекти и експерти по устройствено планиране
април 29, 2017

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close