Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

Обява от ЗГП България АД

Заводи за горещо поцинковане

В изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./, посл. изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г.

У В Е Д О М Я В А М Е

Заинтересованата общественост, че от 18.04.2017 г. Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение: „Монтиране на допълнителна вана с вместимост 28.875 куб. м. за пасивиране на готовата продукция от поцинковани изделия и детайли в „Завод за горещо поцинковане”, разположен в индустриалната зона на гр. Каспичан е достъпна в деловодството на община Каспичан, където всички желаещи могат да изразят писмено мнения и становища по инвестиционното намерение.

ZGP-LOGO

Нашата мисия в заводът за горещо поцинковане е да допринесем за подобряване на конкурентоспособността на местните фирми в металургичния сектор, като увеличим живота на тяхното производство и намалим оперативните разходи на техните крайни клиенти.

Общи условия GDPR
май 25, 2018
Участие на групата заводи „ЗГП – ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ“ в Годишна среща на местните власти – Октомври 2017г.
октомври 27, 2017
Продължаваме да развиваме бизнеса си устойчиво
юни 10, 2017

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close