Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Групата „ЗГП-Заводи за горещо поцинковане“ взе участие в Българо-Китайският инфраструктурен форум, провел се на 19.11.2019г. в Хотел Балкан София.

Групата „ЗГП-Заводи за горещо поцинковане" взе участие в Българо-Китайският инфраструктурен форум, провел се на 19.11.2019г. в Хотел Балкан София.

Групата „ЗГП – Заводи за Горещо Поцинковане” взе участие в Българо-китайският инфраструктурен форум провел се на 19.11.2019г. в Хотел Балкан София. На форума взеха участие представители на китайският бизнес, лидери в сферата на инфраструктората. Заводите бяха представени от търговският мениджър Стоян Павлов.
На форума се презентираха мощностите и капацитетите на групата. Проведоха се срещи във формат B2B, на които се обсъдиха възможности за бъдещо сътрудничество.