Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Συγκολλημένα τμήματα σωλήνων

Συγκολλημένα τμήματα σωλήνων

Δεν επιτρέπονται ποτέ κλειστά τμήματα στις κατασκευές. Οι εξωτερικές οπές μπορούν να τοποθετηθούν όπως υποδεικνύεται στο σχήμα 4, μέθοδος που προτιμάται συχνά από τους γαλβανιστές, καθώς ένας γρήγορος οπτικός έλεγχος δείχνει ότι η κατασκευή είναι ασφαλής για γαλβανισμό. Τα τμήματα μπορεί να συνδέονται με τη χρήση ανοικτής σύνδεσης, όπως φαίνεται στο σχήμα 5, ή οι οπές μπορούν να γίνουν πριν τη σύνδεση, όπως στο σχήμα 6. Ο σωλήνας μπορεί να παραμείνει ανοιχτός ή να συμπεριληφθεί μετά τον γαλβανισμό.