Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

Συγκολλημένα τμήματα σωλήνων

Συγκολλημένα τμήματα σωλήνων

Δεν επιτρέπονται ποτέ κλειστά τμήματα στις κατασκευές. Οι εξωτερικές οπές μπορούν να τοποθετηθούν όπως υποδεικνύεται στο σχήμα 4, μέθοδος που προτιμάται συχνά από τους γαλβανιστές, καθώς ένας γρήγορος οπτικός έλεγχος δείχνει ότι η κατασκευή είναι ασφαλής για γαλβανισμό. Τα τμήματα μπορεί να συνδέονται με τη χρήση ανοικτής σύνδεσης, όπως φαίνεται στο σχήμα 5, ή οι οπές μπορούν να γίνουν πριν τη σύνδεση, όπως στο σχήμα 6. Ο σωλήνας μπορεί να παραμείνει ανοιχτός ή να συμπεριληφθεί μετά τον γαλβανισμό.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close