Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

Συγκολλημένα εξωτερικά χτυπήματα, ποδιά

Συγκολλημένα εξωτερικά χτυπήματα, ποδιά

Τα συγκολλημένα εξωτερικά ψίδια, τα πτερύγια, οι πλάκες σε στήλες και δοκούς, τα διαχωριστικά τμήματα θα πρέπει να έχουν κομμένες γωνίες. Οι οπές που έγιναν πρέπει να είναι παντού στις άκρες, ενώ οι γωνίες με ακτίνες είναι επιθυμητές για να διευκολύνουν τη συνέχεια της συγκόλλησης. Οι στρογγυλές οπές είναι λιγότερο αποτελεσματικές, ενώ αν χρησιμοποιούνται, θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να πλησιάζουν τις γωνίες των άκρων. Συνιστάται να συμβουλευτείτε τους γαλβανιστές σχετικά με τις κατάλληλες οπές για αποστράγγιση και τα μεγέθη τους.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close