Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Συγκολλημένα εξωτερικά χτυπήματα, ποδιά

Συγκολλημένα εξωτερικά χτυπήματα, ποδιά

Τα συγκολλημένα εξωτερικά ψίδια, τα πτερύγια, οι πλάκες σε στήλες και δοκούς, τα διαχωριστικά τμήματα θα πρέπει να έχουν κομμένες γωνίες. Οι οπές που έγιναν πρέπει να είναι παντού στις άκρες, ενώ οι γωνίες με ακτίνες είναι επιθυμητές για να διευκολύνουν τη συνέχεια της συγκόλλησης. Οι στρογγυλές οπές είναι λιγότερο αποτελεσματικές, ενώ αν χρησιμοποιούνται, θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να πλησιάζουν τις γωνίες των άκρων. Συνιστάται να συμβουλευτείτε τους γαλβανιστές σχετικά με τις κατάλληλες οπές για αποστράγγιση και τα μεγέθη τους.