Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

Заварени тръбни секции

Заварени тръбни секции

Затворени секции никога не се допускат в конструкциите. Външните отвори могат да бъдат поставени както е показано на фиг.4, метод, който често се предпочита от галванистите, тъй като бърза визуална проверка показва, че конструкцията е безопасна за поцинковане. Секциите може да са свързани с използване на отворено съединение както е показано на фиг.5, или отворите могат да бъдат пробити преди свързване, както на фиг.6. Тръбата може да бъде оставена отворена, или да се включи след поцинковане.