Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Причините за използване

Причините за използване

ДЕВЕТ ПРИЧИНИ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ:

1. Дълъг живот – в зависимост от заобикалящата среда и дебелината на покритието горещо поцинкованите продукти имат живот без поддръжка от 20 до 80 години. Когато поддръжката стане вече необходима, тя е бърза и лесна, без сложни процедури за подготовка.

2. Конкурентни първоначални разходи – за много приложения разходите за горещо поцинковане са по-ниски в сравнение с други цинкови или алтернативни покрития. Причината затова е, че боядисването например, изисква интензивен ръчен труд, докато при горещото поцинковане процесите са механизирани и контролирани в затворена среда.

3. Най-ниски цялостни разходи чрез увеличаване на живота на продуктите и намаляване, или цялостно елиминиране на експлоатационните разходи.
4. Надеждност – процесът е относително прост, целенасочен и стриктно контролиран. Дебелината на покритията се оформя цялостно, плътно и предвидимо.
5. Бързо нанасяне – пълно защитно покритие може да бъде нанесено в рамките на часове, докато при алтернативни покрития процесът може да отнеме цяла седмица.
6. Здравина на покритието – при горещото поцинковане молекулите на цинка си взаимодействат с молекулите на стоманата по начин, който не позволява отделяне на покритието от основата, както нито едно друго покритие. Резултатът е по-висока издържливост срещу механични повреди при употреба, складиране и транспортиране.

7. Пълно покритие – тъй като продуктите се потапят в разтопен цинк, полученото покритие е цялостно – всички ъгли, ръбове и трудни за достъп кухини и процепи (при правилно поставени технологични отвори).

8. Лесна проверка – дебелината на покритието лесно може да бъде проверено с електронен уред.

9. Мигновена употреба – горещо поцинкованите продукти са готови за употреба на момента.

Повече информация може да прочетете в нашият Каталог страница 4  →