Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Припокриващи се повърхности

Припокриващи се повърхности

Ако припокритите части не могат да бъдат избегнати, се поставя един отвор с  диаметър 10мм за всеки 100 см2 (фиг. 12). Това изискване е от особено значение при използване на тънки материали.

Вентилационните отвори за стомана с дебелина по-голяма от 10 мм и област на припокриване по-голяма от 300 см2, трябва да бъдат договорени с галваниста преди производство. Вентилационните отвори и в двете части ще повишат качеството и ще осигурят безопасността на поцинковане.

Повече информация може да прочетете в нашият Каталог →