Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Συστάσεις παράδοσης

Συστάσεις παράδοσης

Συστάσεις για την παράδοση των υλικών στο Εργοστάσιο θερμού γαλβανισμού

  • Διεύθυνση και οδηγίες πάνω σε μεταλλική πινακίδα, στερεωμένη με σύρμα στο εργοστασιακό προϊόν.
  • Να χρησιμοποιείται απλή κιμωλία.
  • Μην τοποθετείται επιγραφή με χρώμα.
  • Παράδοση των προϊόντων προς γαλβανισμό σε δεμάτια ή πακέτα ανά είδος.
  • Τοποθέτηση σε εμπορευματοκιβώτια ή παλέτες για την επιστροφή.
  • Για τη γρήγορη εκφόρτωση απαιτείται μεταξύ της πλατφόρμας και των προϊόντων να τοποθετήσετε δοκούς με ελάχιστη διατομή 12х12 εκ.
  • Το βάρος κάθε πακέτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 5 τόνους.
  • Τα προϊόντα πρέπει να έχουν οπές τουλάχιστον 4 mm, τα οποία επιτρέπουν να προσδεθούν πάνω σε χαλύβδινο σύρμα κατά την εμβάπτιση σε λουτρό ψευδαργύρου.
  • Στα προϊόντα μεγάλου μεγέθους είναι απαραίτητο να συγκολληθούν κρίκοι ανύψωσης.