Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

Συστάσεις παράδοσης

Συστάσεις παράδοσης

Συστάσεις για την παράδοση των υλικών στο Εργοστάσιο θερμού γαλβανισμού

  • Διεύθυνση και οδηγίες πάνω σε μεταλλική πινακίδα, στερεωμένη με σύρμα στο εργοστασιακό προϊόν.
  • Να χρησιμοποιείται απλή κιμωλία.
  • Μην τοποθετείται επιγραφή με χρώμα.
  • Παράδοση των προϊόντων προς γαλβανισμό σε δεμάτια ή πακέτα ανά είδος.
  • Τοποθέτηση σε εμπορευματοκιβώτια ή παλέτες για την επιστροφή.
  • Για τη γρήγορη εκφόρτωση απαιτείται μεταξύ της πλατφόρμας και των προϊόντων να τοποθετήσετε δοκούς με ελάχιστη διατομή 12х12 εκ.
  • Το βάρος κάθε πακέτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 5 τόνους.
  • Τα προϊόντα πρέπει να έχουν οπές τουλάχιστον 4 mm, τα οποία επιτρέπουν να προσδεθούν πάνω σε χαλύβδινο σύρμα κατά την εμβάπτιση σε λουτρό ψευδαργύρου.
  • Στα προϊόντα μεγάλου μεγέθους είναι απαραίτητο να συγκολληθούν κρίκοι ανύψωσης.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close