Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

Πρόσθετες πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε ποιοτικό γαλβανισμό:
 

  • Σύνθεση και ιδιότητες της μεταλλικής βάσης
  • Παρουσία κοπών με πλαίσιο, πλάσμα ή λέιζερ.
  • Ποια είναι η σημαντική επιφάνεια του προϊόντος (αυτή που είναι σημαντική για τη χρήση και την εξωτερική εμφάνιση του προϊόντος).
  • Σχέδια ή άλλα μέσα σήμανσης των ανωμαλιών της επιφάνειας.
  • Για τις κλειστές κατασκευές – γραπτή απόδειξη τη σχεδίασης πριν την έναρξη του γαλβανισμού εν θερμώ.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close