Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Πρόσθετες πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε ποιοτικό γαλβανισμό:
 

  • Σύνθεση και ιδιότητες της μεταλλικής βάσης
  • Παρουσία κοπών με πλαίσιο, πλάσμα ή λέιζερ.
  • Ποια είναι η σημαντική επιφάνεια του προϊόντος (αυτή που είναι σημαντική για τη χρήση και την εξωτερική εμφάνιση του προϊόντος).
  • Σχέδια ή άλλα μέσα σήμανσης των ανωμαλιών της επιφάνειας.
  • Για τις κλειστές κατασκευές – γραπτή απόδειξη τη σχεδίασης πριν την έναρξη του γαλβανισμού εν θερμώ.