Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ / CERTIFICATES

Περιβαλλον

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΛΩΣΗ

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΓ ΕΠΕ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

         Ο κύριος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τέτοια διαχείριση των διαδικασιών και οργάνωση της εργασίας στην εταιρεία, με τον οποίο να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος.  Με την πολιτική αυτή, η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει τις φιλοδοξίες της και την ευθύνη στη δημιουργία, τη συντήρηση και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ). Η προστασία του περιβάλλοντος και η πρόληψη της ρύπανσης του είναι ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα στη διαχείριση της δραστηριότητας της εταιρείας. Ο αντίκτυπος της τεχνολογικής διαδικασία πάνω στο περιβάλλον, εκφραζόμενος μέσω της κατανάλωσης των φυσικών πόρων, τη χρήση χημικών προϊόντων και τη δυνατότητα επιβλαβών εκπομπών και ρύπανσης του περιβάλλοντος, μειώνεται στο ελάχιστο δυνατό με την εισαγωγή τεχνολογίας γαλβανισμού εν θερμώ, η οποία πληροί τις απαιτήσεις για ΒΔΤ («χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών») και διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τις οικολογικές απαιτήσεις, σχετικά με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους.

         Εν προκειμένω, η διοίκηση του ΕΘΓ ΕΠΕ δηλώνει τις ακόλουθες βασικές αρχές που περιλαμβάνονται στην πολιτική της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης:

  • Συμμόρφωση με το αντικείμενο δραστηριότητας και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις – γνωρίζουμε την ευθύνη μας και προσπαθούμε να παρέχουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερο προσδιορισμό των περιβαλλοντικών πτυχών και των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη δραστηριότητα.
  • Συνεχής βελτίωση της δραστηριότητας για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης – κύριος στόχος του ΣΠΔ, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί μέσω συνεχής παρακολούθησης της εξέλιξης των διαδικασιών και με την πραγματοποίηση στοχευμένης παρακολούθησης και μέτρησης για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας έναντι του περιβάλλοντος, καθορισμός των μέτρων και εξασφάλιση των πόρων.
  • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία – η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τους υπάρχοντες κανονισμούς, καθώς και άλλες απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον.
  • Τεκμηρίωση, εισαγωγή και συντήρηση – η διοίκηση υποχρεούται να εξασφαλίσει τεκμηρίωση, εισαγωγή και συντήρηση του ΣΠΔ.
  • Γνωστοποίηση και ευαισθητοποίηση του κοινού – η διοίκηση γνωστοποιεί την πολιτική της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τους συναφής με αυτήν στόχους και προσπαθεί να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες που ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους της να συμμετέχουν πλήρως και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες κατά την υλοποίηση της δραστηριότητας.

Η διοίκηση πιστεύει ότι ο πολυτιμότερος πόρος της εταιρείας είναι οι άνθρωποι. Διαχειρίζοντας την καταλληλότητα, τα κίνητρα και την ικανοποίηση τους, η διοίκηση επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες στις οποίες οι άνθρωποι είναι αφοσιωμένοι στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας όσον αφορά την Περιβαλλοντική Διαχείριση.

  • Προσβασιμότητα της πολιτικής – η πολιτική είναι προσβάσιμη σε όλους τους εργαζόμενους, καθώς και σε όλα τα ενδιαφερόμενα εξωτερικά πρόσωπα και το κοινό και θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή και εφόσον απαιτηθεί θα παραχωρείται προς ενημέρωση.
  • Διαδικαστική, συστηματική και πραγματική προσέγγιση – οι κανόνες εργασίας που δημιουργούνται από την εταιρεία είναι αποτέλεσμα από τη διεξαγωγή αλληλοσυνδεόμενων βασικών και συμπληρωματικών διαδικασιών που που αντιμετωπίζονται και διαχειρίζονται ως σύστημα και όχι μεμονωμένα. Οι αποφάσεις και οι ενέργειες βασίζονται σε αντικειμενικά στοιχεία και γεγονότα.

      Για την επιτυχή εφαρμογή της πολιτικής για το περιβάλλον, η Διοίκηση της εταιρείας εγγυάται ότι:

  • η οργάνωση διαθέτει και παρέχει τους απαραίτητους πόρους για τη δημιουργία, τη διατήρηση και την ανάπτυξη αποτελεσματικού και αποδοτικού ΣΠΔ,
  • αναλαμβάνει την υποχρέωση να φροντίζει το εισηγμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης να λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 14001,
  • δηλώνει την προσωπική της συμμετοχή και δέσμευση για την εφαρμογή της ανακοινωμένης πολιτικής και την ενσωμάτωση των αποδεκτών αρχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

Νοέμβριος 2011

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите. За повече информация прочетете нашата Политика за поверителност .

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close