Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

Παραμορφώσεις

Παραμορφώσεις

Οι παραμορφώσεις μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με τη:

  • Χρήση συμμετρικών κατασκευών,
  • Χρήση μερών παρόμοιου πάχους,
  • Χρήση μερών με προβλεπόμενες σωστές ακτίνες κάμψης για μικρότερες τάσεις,
  • Χρήση διαδοχικής τεχνικής σκακιού για ελάχιστες καταπονήσεις,
  • Οι μεγάλες ανοιχτές κατασκευές, τα λεπτά συγκολλημένα και τα χαμηλά κομμάτια και οι δεξαμενές απαιτούν σταυροδεσμούς κατά τη διάρκεια του γαλβανισμού,
  • Συγκολλημένα εξωτερικά ψίδια, πτερύγια κλπ.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close