Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Παραμορφώσεις

Παραμορφώσεις

Οι παραμορφώσεις μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με τη:

  • Χρήση συμμετρικών κατασκευών,
  • Χρήση μερών παρόμοιου πάχους,
  • Χρήση μερών με προβλεπόμενες σωστές ακτίνες κάμψης για μικρότερες τάσεις,
  • Χρήση διαδοχικής τεχνικής σκακιού για ελάχιστες καταπονήσεις,
  • Οι μεγάλες ανοιχτές κατασκευές, τα λεπτά συγκολλημένα και τα χαμηλά κομμάτια και οι δεξαμενές απαιτούν σταυροδεσμούς κατά τη διάρκεια του γαλβανισμού,
  • Συγκολλημένα εξωτερικά ψίδια, πτερύγια κλπ.