Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

Ορθογώνια κοίλα τμήματα

Ορθογώνια κοίλα τμήματα

Είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν δυο ανοίγματα αερισμού, όσο το δυνατό πιο κοντά στις γωνίες. Τα ανοίγματα και οι σχισμές θα πρέπει να συμφωνούνται με τον γαλβανιστή και να είναι τοποθετημένα σε σημεία από τις δυο μεριές των πλευρών ή αμοιβαία – διαγώνια τοποθετημένα.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close