Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Ορθογώνια κοίλα τμήματα

Ορθογώνια κοίλα τμήματα

Είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν δυο ανοίγματα αερισμού, όσο το δυνατό πιο κοντά στις γωνίες. Τα ανοίγματα και οι σχισμές θα πρέπει να συμφωνούνται με τον γαλβανιστή και να είναι τοποθετημένα σε σημεία από τις δυο μεριές των πλευρών ή αμοιβαία – διαγώνια τοποθετημένα.