Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

Κοίλοι κατασκευές σωλήνων

Κοίλοι κατασκευές σωλήνων

Οι διαστάσεις των οπών αερισμού πρέπει να είναι 25% από την εσωτερική διάμετρο. Το ποσοστό αυτό εξαρτάτε από το σχήμα της κατασκευής και μπορείτε να μας συμβουλευτείτε ακόμη και κατά το στάδιο του σχεδιασμού.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close