Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

Κοίλα ορθογώνια τμήματα

Κοίλα ορθογώνια τμήματα

Είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε δύο οπές όσο το δυνατόν πιο κοντά στις γωνίες. Τα ανοίγματα ή οι σχισμές θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το έμβολο και να βρίσκονται σε κάθε πλευρά της πλευράς ή σε διαγώνια θέση.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close