Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Κοίλα ορθογώνια τμήματα

Κοίλα ορθογώνια τμήματα

Είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε δύο οπές όσο το δυνατόν πιο κοντά στις γωνίες. Τα ανοίγματα ή οι σχισμές θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το έμβολο και να βρίσκονται σε κάθε πλευρά της πλευράς ή σε διαγώνια θέση.