Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Κατάσταση των επιφανειών

Κατάσταση των επιφανειών

    • Για να επιτευχθεί μια άριστα γαλβανισμένη επιφάνεια, είναι απαραίτητο τα εξαρτήματα να καθαριστούν από όλους τους λεκέδες από χρωματισμό, λιπαντικό, ελαιόχρωμα ή λάδια. Εάν υπάρχουν λάδια κατά τον γαλβανισμό εν θερμώ απελευθερώνονται αέρια, με αποτέλεσμα τη μη ικανοποιητική πρόσφυση του ψευδαργύρου.
    • Αφαίρεση των σκωριών συγκόλλησης.
    • Αποφυγή υπερβολικά διαβρωμένων μετάλλων.
    • Για μακροχρόνιες σημάνσεις χρησιμοποιούνται έντονα ανάγλυφα, σφραγίδα ή συγκολλημένα γράμματα.