Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

ΕΘΓ ΕΠΕ πόλη Πλόβντιβ

ΕΘΓ ΕΠΕ πόλη Πλόβντιβ

Το Εργοστάσιο θερμού γαλβανισμού – 13 μ. ιδρύθηκε το 2011 , σε άμεση γειτνίαση με την πόλη Πλόβντιβ, στο δρόμο για Ασένοβγκραντ.

Η κύρια δραστηριότητα του είναι ο θερμός γαλβανισμός μεταλλικών κατασκευών, προϊόντων, εξαρτημάτων και συνδέσεων.

Το εργοστάσιο καταλαμβάνει έκταση 25.200 τ.μ. , καθώς η έκταση παραγωγής καταλαμβάνει 6.200 τ.μ.

Στο εργοστάσιο υπάρχει το μεγαλύτερο για τη Βουλγαρία λουτρό θερμού γαλβανισμού με διαστάσεις:

 μήκος    13  μ.  / πλάτος  1.6 μ.  / βάθος 3.2 μ.
(Μέγιστες διαστάσεις εργασίας: μήκος 12,5 μ., πλάτος 1,5 μ., βάθος 2,8 μ.)

Η ονοματολογία των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού για γαλβανισμό καλύπτει τους ακολούθους τομείς:

     – Κατασκευές
      – Μεταφορές – οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες
      – Γεωργία
      – Κατασκευή μηχανημάτων
      – Κοινωφελές (Εταιρείες κοινής ωφέλειας)

 

Στο εργοστάσιο εισήχθησαν οι τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του θερμού γαλβανισμού που συμμορφώνονται με όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, ποιότητας και απόδοσης.

Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της επίστρωσης ψευδαργύρου συμμορφώνονται με το Βουλγάρικο Πρότυπο Τυποποίησης BDS EN ISO 1461.

Το ελάχιστο πάχος της επίστρωσης είναι 60 µm, αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις για την εφαρμογή παχύτερων επιστρώσεων.
Για την υψηλή ποιότητα των μετάλλων κατά την προεπεξεργασία τους χρησιμοποιούμε τα καλύτερα χημικά προϊόντα, ειδικά σχεδιασμένα για τη διαδικασία αυτή από κορυφαία ιταλική εταιρεία.

Ο έλεγχος των βασικών υλικών και η ταξινόμηση των τελικών προϊόντων διεξάγεται από το χημικό – αναλυτικό εργαστήριο του εργοστασίου.

Για τις ιδιαίτερα ειδικές συνέσεις, η εταιρεία συμβάλλει με κατάλληλη διαβούλευση για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των προϊόντων.

Δυνατότητα: 50 000 τόνους/έτος