Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Γιούπιτερ Χόλντινγκ

Γιούπιτερ Χόλντινγκ

Η εταιρεία «Γιούπιτερ Χόλντινγκ» ΑΕ είναι εκατό τοις εκατό βουλγάρικη επιχείρηση με ιδιωτικό κεφάλαιο. Το χόλντινγκ διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής μεταλλικών κατασκευών, βάση παραγωγής συστημάτων συγκράτησης οχημάτων και τρία εργοστάσια θερμού γαλβανισμού.  Στις επιχειρήσεις μας εργάζονται πάνω από 320 υψηλά ειδικευμένοι υπάλληλοι και εργάτες. 

«Γιούπιτερ Μετάλ» ΕΠΕ

Ο κύριος σκοπός της εταιρείας «Γιούπιτερ Μετάλ» ΕΠΕ είναι: παραγωγή, παράδοση και εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών, δικτυωτών πυλώνων χάλυβα για το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και για τις σιδηροδρομικές υποδομές, προφίλ ψυχρής έλασης, μεταλλικές κολώνες, μεταλλικές πλάκες, συστήματα αγκυρώσεως, γαλβανισμένους εν θερμώ πυλώνες για εναέριες γραμμές, πάσσαλοι γείωσης, πυλώνες οδικού φωτισμού και πολλά άλλα.