Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

Η διαδικασία

Η διαδικασία

Διαδικασίες προετοιμασίας των προϊόντων πριν από τον γαλβανισμό εν θερμώ:

  1. Απολίπανση
  2. Καθαρισμός (απομάκρυνση των οξειδίων από την μεταλλική επιφάνεια)
  3. Έκπλυσης με νερό
  4. Ρευστοποίηση
  5. Ξήρανση
  6. Βύθιση σε τετηγμένο ψευδάργυρο

Μετά την εμβάπτιση του χάλυβα σε τετηγμένο στους 4500 С ψευδάργυρο, δημιουργούνται μερικά στρώματα κραμάτων σιδήρου – ψευδαργύρου, τα οποία είναι πιο σκληρά από των κύριο χάλυβα και προφυλάσσουν τόσο από φυσικούς, όσο και από χημικούς εξωτερικούς παράγοντες.

Η ταχύτητα αντίδρασης είναι παραβολική, καθώς στην αρχή είναι υψηλή και στη συνέχεια σχηματίζει το κυρίως πάχος της επίστρωσης – συνήθως τα πρώτα 4-5 λεπτά.  Κατόπιν αυτού η ταχύτητα μειώνεται και το πάχος της επίστρωσης δεν αυξάνεται σημαντικά, ακόμη και αν το προϊών παραμείνει περισσότερη ώρα στον τετηγμένο ψευδάργυρο. Η συνθήκες του εργοστασίου δεν επηρεάζουν την ποιότητα της επίστρωσης ψευδαργύρου. Η βασική προδιαγραφή του γαλβανισμού εν θερμώ ορίζεται στο πρότυπο EN ISO 1461 «Επιστρώσεις μέσω θερμώ γαλβανισμό των τελικών προϊόντων χυτοσιδήρου και χάλυβα – τεχνικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών».