Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Ανοίγματα ελέγχου

Ανοίγματα ελέγχου

Κατά την κατασκευή δεξαμενών, τα ανοίγματα εξαερισμού είναι απαραίτητο να είναι τοποθετημένα διαμετρικά με ελάχιστη διάμετρο  50 mm. Τα εσωτερικά χωρίσματα και οι πυθμένες πρέπει να έχουν κοπεί και να έχουν τοποθετηθεί δακτύλιοι ανάρτησης. Εάν είναι δυνατόν, τα ενδιάμεσα διαχωριστικά θα πρέπει να φαίνονται από το άνοιγμα ελέγχου.