Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

Ανοίγματα ελέγχου

Ανοίγματα ελέγχου

Κατά την κατασκευή δεξαμενών, τα ανοίγματα εξαερισμού είναι απαραίτητο να είναι τοποθετημένα διαμετρικά με ελάχιστη διάμετρο  50 mm. Τα εσωτερικά χωρίσματα και οι πυθμένες πρέπει να έχουν κοπεί και να έχουν τοποθετηθεί δακτύλιοι ανάρτησης. Εάν είναι δυνατόν, τα ενδιάμεσα διαχωριστικά θα πρέπει να φαίνονται από το άνοιγμα ελέγχου.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close