Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

Укрепващи ребра и плочи

Укрепващи ребра и плочи

Заварените укрепващи ребра и планки на колони и греди, укрепващите тръби и профили, трябва да имат изрязани ъгли или пробити отвори.