Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ / CERTIFICATES

Тази година продължаваме партньорството по големи инфраструктурни проекти

Тази година продължаваме партньорството по големи инфраструктурни проекти

Разговор със Стоян Павлов, Ръководител Маркетинг и продажби, ЗГП-Заводи за горещо поцинковане

Г-н Павлов, Заводът за горещо поцинковане е една от най-значимите инвестиции на компанията. Как се развивате към днешна дата?
През изминалите 5 години групата ЗГП-Заводи за горещо поцинковане затвърди и увеличи позициите си на българския пазар, като се наблягаше на повишаване на качеството, оптимизация на капацитета, и стабилна ценова политика. Това доведе до по-голяма довереност и удовлетвореност на клиентите ни. Проведохме редица семинари и лекции в курорта Боровец, във Варна, София и Девин с тематика горещо поцинковане, участвахме в множество изложения, форуми и конференции в България и извън нея, като основната ни цел беше постигане на по-голяма познаваемост на самия процес, неговата приложимост и рентабилност.

Групата ЗГП-Заводи за горещо поцинковане през годините и досега е прогресивно предпочитан като партньор и изпълнител, и това се подкрепя както от огромния брой сключени договори и сделки, така и от нарастващия пазарен дял. С големите габаритни възможности на ваните ни ние предлагаме гъвкавост на нашите клиенти и ставаме все по-желан партньор. Към днешна дата броят на клиентите ни продължава да се увеличава, поради високия професионализъм и коректност, големия капацитет, високо качество и бързо изпълнение.

През изминалата година ЗГП-Заводи за горещо поцинковане бе в основата на пусковете на магистралите: Тракия, Струма, Хемус и Марица. Това бе сериозно предизвикателство за нас отново да се докажем по отношение на капацитет, качество и бързина, което затвърди позициите ни на лидер на пазара. Огромното натоварване около пуска на магистралите, регулярните ни клиенти и нови такива, допринесоха и до сериозно увеличаване обемите на работа, открити бяха нови работни места.

През настоящата 2016 г. продължаваме партньорството по големи инфраструктурни проекти както в страната, така и извън нея. Към момента почти всички фирми на територията на страната, използващи горещо поцинковане, са се възползвали от нашите услуги и са останали доволни, което се подкрепя както от продължените бизнес отношения, така и от липсата на рекламации и оплаквания. При наличните клиенти и сделки, предвид капацитета ни, се насочихме и към разширяване на участието ни на външния пазар – Гърция, Румъния, Сърбия, Македония и Турция, и създаване на нови бизнес отношения извън България. Това беше, и все още е, огромно предизвикателство, поради високите транспортни разходи и липса на стабилност при ценообразуването. Въпреки пречките, усилията ни дават резултати, изразяващи се в сключени сделки и договори с тенденция да се разрастнат в по-големи договори и в по-големи международни мащаби.

И през 2016 г. ще се стремим да запазим водещите си позиции на българския пазар, да развиваме чуждестранните ни взаимоотношения и да увеличим пазарния си дял.

Разкажете повече за последните продукти, с които сте допълнили производствената гама.
От тази година можем да се похвалим с още две нови пътно-ограничителни системи с тривълнова шина в нашето продуктово портфолио. Тези системи бяха изпитани с успешни crash тестове съгласно БДС EN 1317. Също така пускаме на пазара допълнителен елемент към предпазните огради за осигуряване безопасността на мотоциклетистите, от който вече има монтирани над 5 000 л.м. Юпитер 05 приема като своя мисия повишаването на безопасността на пътищата в страната.

Водени от световните тенденции в пътната безопасност, пуснахме за първи път на пазара в България най-добрите продукти за пасивна пътна безопасност, като терминали, съгласно стандарт ENV 1317-4, буфери срещу челен удар съгласно БДС EN 1317-3 и атенюатори за камиони /ТМА/. Монтирани от тези терминали има на автомагистрали Марица, Хемус и Струма.

Също така, като нов продукт за България, предлагаме т. нар. „щадящи стълбове‘‘ за улично осветление. В случай на инцидент в „щадящия“ стълб той поглъща енергията от удара и започва да се огъва, което спомага на превозното средство постепенно да намали скоростта си, като по този начин освен, че се опазва животът и здравето на хората, се ограничава и рискът от вторични сблъсъци в дървета, пешеходци и др. Предлаганите от фирма Юпитер стълбове са одобрени за всички класове на безопасност съгласно БДС EN12 767. Юпитер 05 изработва и широка гама горещо поцинковани тръбни стълбове за улично осветление и рогатки за тях със стандартни размери от 4 до 12 метра, както и по чертеж на клиента.

Освен нашите стоманени предпазни огради, вече предлагаме и смесени ограничителни системи от стомана и дърво. Този вид системи могат да бъдат едно оригинално решение по пътищата с ниска интензивност на движение, както и в защитени зони, в т.ч. национални паркове, Натура 2000, планински пътища, ски курорти и др. Освен, че притежават много добър естетически вид, те са тествани с crash-test и отговарят на всички изисквания съгласно БДС EN1317.

Споделете за някои реализирани проекти от пътната инфраструктура с Ваши продукти и решения.
През 2015 г. Юпитер 05 произведе, достави и монтира над 1100 км ограничителни системи за много ключови инфраструктурни проекти – АМ Марица, АМ Хемус, АМ Струма, АМ Тракия, Северната скоростна тангента на София, ЛОТ 14 и ЛОТ 17 от проект Транзитни пътища V, Западната дъга на Софийския околовръстен път, обходния път на Монтана, обходния път на Габрово, Ришки проход, Върбишки проход, както и много други обекти по ОП „Регионално развитие“. През изминалата година изпълнихме поръчки за над 100 км ограничителни системи за наши клиенти в Румъния, Македония и Кипър.

През 2016 г. усилията ни ще бъдат насочени, именно към разширяване на външните ни пазари. Ще вземем участие като изложители на някои изложения – Интертрафик в Амстердам (5-8 април), Международния технически панаир в Пловдив и ExpoTraffic в Букурещ Румъния. Планираме участия в множество семинари и конференции в страната и чужбина, на които ще бъдат представяни най-новите тенденции в пътната безопасност.

Предвиждате ли нови инвестиции през тази година? 
Бизнес моделът на Юпитер Холдинг е различен от типичните рискови инвеститори с това, че компанията изгражда нови звена на базата на собствените си управленски и технологични ресурси, което намалява времето за навлизане на пазара и повишава конкурентоспособността. Този начин на инвестиционно управление, комбиниран с относителната независимост и ясен пазарен фокус на отделните звена, съчетава ползите на голямата компания с гъвкавостта и ефективността на малкия предприемачески бизнес. Юпитер Холдинг поддържа плавното развитие на бизнесите си, за да могат те да достигнат максималния си потенциал без излишно големи рискове.

През 2014 г., за да увеличи своите производствени мощности ЗГП-Заводи за горещо поцинковане откри най-новия завод към групата, намиращ се в гр. Каспичан, фокусиран върху клиентите от Североизточна България, които са на голямо отстояние от Пловдив и не разполагат с автопарк. За да спестим логистичните разходи на клиентите ни, Юпитер Холдинг реши да открие регионален логистичен център във Варна, който отвори врати в края на 2015 г. След извършеният анализ за неговата ефективност и в отговор на увеличаващото се търсене на ЗГП-Заводи за горещо поцинковане като партньор в горещото поцинковане, се наложи да стартираме изграждането на логистичен център и в София, който ще заработи до средата на 2016 г. Новооткритият център ще бъде разположен на площ над 20 дка, на околовръстния път на София, в непосредствена близост до разклона за с. Казичене.

Изгpаждането на логистични центрове е пример за новаторство и инициативност от страна на Юпитер Холдинг и отразява стремежа на българските фирми да се представят като достоен конкурент на европейско и световно равнище. Нашата най-важна задача е да осигурим на клиентите високо качество на услугите, които предлагаме, както и оптимално удовлетворяване на техните изисквания. Използвайки нашите знания и опит в областта на логистиката, клиентите ни спестяват време и средства и концентрират изцяло усилията си върху техния бизнес. Ние не само складираме, товарим и транспортираме стоките на нашите клиенти, ние се грижим за тях, съхраняваме и ги управляваме. Цялото развитие на Юпитер Холдинг до момента се дължи на умението да откриваме добри идеи, да ги реализираме технически и да създадем около тях успешен бизнес. Новата инициатива е логично продължение на вътрешните инвестиционни процеси.

Ангажираме се изцяло с развитието на подкрепяните от нас проекти, заставаме зад тях с целия си опит, работим ежедневно за техния успех. Искаме да предадем на младите предприемачи нашето убеждение, че успехът е възможен и в България.

Leave a Reply

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите. За повече информация прочетете нашата Политика за поверителност .

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close