Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

Припокриващи се повърхности

Припокриващи се повърхности

Ако припокритите части не могат да бъдат избегнати, се поставя един отвор с  диаметър 10мм за всеки 100 см2 (фиг. 12). Това изискване е от особено значение при използване на тънки материали.

Вентилационните отвори за стомана с дебелина по-голяма от 10 мм и област на припокриване по-голяма от 300 см2, трябва да бъдат договорени с галваниста преди производство. Вентилационните отвори и в двете части ще повишат качеството и ще осигурят безопасността на поцинковане.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close