Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ / CERTIFICATES

Политика по качеството

Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЗГП БЪЛГАРИЯ АД ЗА ПОЛИТИКА ПО  КАЧЕСТВО

  

Нашата  мисия  е  да  създаваме продукти и услуги с висока добавен стойност, които да отговорят в най- висока степен на очекванията на нашите клиенти.

Нашата  основна цел е да предлагаме продукти  с  високо качество,  които в максимална степен да  задоволяват изискванията на нашите клиенти, тъй като успехът зависи от удовлетвореността  и  доверието на  клиентите ни. 

 Като  поема  своята  отговорност в изграждането,  поддържането  и  постоянното подобрение на Системата за управление на качеството, ръководството  декларира  следните  основни принципи, залегнали  в  политиката  по качество:

*Ориентиране към клиента  – Съзнаваме отговорността си и се стремим да задоволяваме в максимална степен  настоящите и бъдещи потребности на всички заинтересовани   страни, спазвайки  действащите  законови  и  нормативни  изисквания.  Изискванията   на клиента  са  не  по-малко  важни  от нормативните  изисквания  към  продукта;

*Лидерство на ръководството – ръководството съзнава отговорността си за проектирането, внедряването и поддържането на Системата на управление на качеството;

*Съпричастност на хората – ръководството се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите служители за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите. Ръководството счита, че най-ценният ресурс на фирмата  са хората. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност,  ръководството се стреми да създаде атмосфера,  в  която  хората  са  напълно  отдадени на постигането  на целите на фирмата;

*Процесен и системен подход – създаваните от фирмата продукти са резултат от протичането на взаимносвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждати управляват като система, а не самостоятелно.

*Непрекъснато подобряване – основна цел на Системата по качество, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите и предприемането на ефективни коригиращи  мерки;

*Фактологичен подход при изработване на решения – системата за комуникации, управлението на документи и записи по качеството  създават предпоставка за вземане на решения, основани на актуална информация;

*Взаимноизгодни отношения с доставчиците – основавайки се на принципа, че за производство на висококачествен продукт трябва да се вложат висококачествени материали, фирмата избира за свои доставчици водещите производители на съответните материали и оборудване.

  Ръководството на фирмата гарантира, че дружеството разполага с необходимите ресурси за  поддържане  и  развитие на Система за  управление на качество. И се задължава да полага грижи въведената  Система за управление на качество да функционира в съответствие  с изискванията на  ISO 9001:2015.

гр. Пловдив, Дата: 01.12. 2022 г.

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите. За повече информация прочетете нашата Политика за поверителност .

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close