Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ / CERTIFICATES

Политика по качеството

Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА РЪКОВОДСТВОТО НА  ЗГП  ООД  ЗА ПОЛИТИКА ПО  КАЧЕСТВО

 

        Нашата основна цел е удовлетворяване изискванията на клиентите и трайно присъствие на българския пазар за горещо поцинковане, респективно в дългосрочен план – на европейския. В тази връзка ръководството ни определя и документира настоящата  политика по качеството, както и своите дългосрочни цели и ангажименти. Усилията ни са насочени към ефективно управление на процесите, оказващи влияние върху качеството на продуктите, което е предпоставка за постигане на рентабилност на производството и краен икономически просперитет. Знаем, че успехът на всяко предприятие зависи от способността му да удовлетворява изискванията и очакванията на своите клиенти, които са не по-малко важни от законовите изисквания, както и изискванията на другите заинтересовани страни – собствениците, персонала, бизнес-парньорите и на обществото като цяло.

Като  поема  своята  отговорност в изграждането,  поддържането  и  постоянното подобрение на Системата за управление на качеството ISO 9001:2015, ръководството  декларира спазване на следните  основни принципи на управление на качеството:

  • Насоченост към клиента  – Съзнаваме отговорността си и се стремим да удовлетворяваме в максимална степен  настоящите и бъдещи потребности на всички наши клиенти;  
  • Лидерство на ръководството ръководството съзнава отговорността си за проектирането, внедряването и поддържането на Системата на управление на качеството;
  • Ангажиране и съпричастност на хората ръководството се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите служители за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите. Считаме, че най-ценният ресурс за нас са хората. Като управляваме тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност, се стремим да създадаваме атмосфера,  в  която  хората  са  напълно  отдадени на постигането целите на фирмата;
  • Процесен и системен подход създаваните продукти са резултат от  протичането на взаимносвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно;
  • Непрекъснато подобряване– основна цел на Системата по качество, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите и предприемането на ефективни  коригиращи  мерки;
  • Фактологичен подход при взимане на решения изградената система за комуникации и управлението на документираната информация по  качеството  създават предпоставка за вземане на решения, основани на актуална информация;
  • Управление на взаимоотношенията основавайки се на принципа, че за производство на висококачествен продукт трябва да се вложат висококачествени материали, фирмата избира за свои доставчици водещите производители на съответните материали и оборудване.

 

Основен инструмент за прилагане на декларираната политика е внедрената Система за управление на  качеството  в съответствие  с изискванията на стандарта ISO 9001:2015. Настоящата Политика подлежи на преглед за актуалност и оценка на изпълнението й поне веднъж годишно, в рамките на Прегледите от ръководството.

 

   Ръководството на дружеството поема ангажимента  и  гарантира, че ще осигурява всички необходими ресурси за поддържане  и  непрекъснато подобряване ефективността на Системата за управление на качество. 
01.11.2017 г.

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите. За повече информация прочетете нашата Политика за поверителност .

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close