Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

Отвори

Отвори

Технологични изисквания / Отвори

За по-добро оттичане, отворите трябва да са максимално близо до заварката – не по-далеч от от 10мм и с диаметър минимум 20мм.