Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Осма Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

Осма Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

Уважаеми партньори, 
Групата ЗГП-Заводи за горещо поцинковане ще участва в Осма Национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране на общините , като генерален спонсор . 
Срещата ще се проведе от 17 до 19 април, с домакинството на Столична община.

В събитието се включват широк кръг представители на експертите по устройствено планиране и инвестиционно проектиране от общините: главни архитекти, заместник-кметове, общински съветници от ресорните комисии в общинските съвети.

Целта на този основен експертен форум от годишния календар на събитията на Националното сдружение на общините в Република България е да се очертаят и подложат на дискусия наболелите проблеми от ежедневната работа на общинските експерти и в конструктивен диалог с представители на Централната власт и институциите, имащи отношение към тяхната работа, да се потърсят възможните работещи решения по повдигнатите казуси.

В програмата от Срещата е предвидено да бъдат дискутирани и основни стъпки и правила за успешното провеждане на публично обсъждане. Ще бъде разгледана и темата, свързана с ползите от внедряването на ГИС в общините, а също така и промените в ЗУТ – за кого се намалява и за кого се увеличава административната тежест?

Във втория ден ще обърнем внимание на нарастващата нужда на аудиторията да дискутира директно и открито важните въпроси и предизвикателства пред подобряването на контрола върху строителството и взаимодействието между ДНСК, общините и строителния надзор.

Програмата в рамките на третия ден предвижда да се обсъжда АПК за архитекти – отговорности, ангажименти и санкции, свързани с прилагане на ЗУТ и практиката на ВАС по прилагането на ЗУТ.

Неизменна част от събитието е и превърналото се в традиция представяне на общината-домакин с организирано посещение на архитектурни и културни обекти на Столична община.

Поканени за участие ще бъдат народни представители и експерти от ПК по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, 44-то Народно събрание; представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Дирекцията за национален строителен контрол, ВАС, представители на КЕВР и др.

Програма на събитието -> Преглед

Leave a Reply