Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ / CERTIFICATES

Общи условия GDPR

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ръководството на „ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ“ възприема сигурността и защитата на личните Ви данни много сериозно!  

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас!

Гарантираме адекватна защита на личните Ви данни, като администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни на Република България и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. /Общия регламент за защита на данните (GDPR)/!

Настоящият документ, който подлежи на периодични актуализации, описва как използваме и обработваме личната Ви информация.

Тук също ще намерите информация как да се свържете с нас, ако имате въпроси относно защитата на личните Ви данни. 

Следващия Информационен бюлетин  има за цел да Ви информира как е гарантирана защитата на данните Ви, в какъв обем, за какви цели и в кои случаи се събират личните Ви данни, на кой могат да бъдат предоставяни/разкривани личните Ви данни и какви са Вашите права.

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

Събиране, обработка и предаване на лични данни:

Вие можете да посещавате нашия сайт, без да оставяте никакви лични данни.

Личните Ви данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно, например когато правите заявки като наш клиент или извършвате запитване. Когато правите заявка за използване на предлагани от нас стоки или услуги, Вие ще бъдете помолени да попълните онлайн форма, която съдържа: име,  имейл, телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на поръчката).

 

ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО НА:

Доброволно даване на съгласие за обработването на личните Ви данни за посочените цели:

Когато въвеждате Ваши лични или лични данни на Ваши служители, включително служебни данни (електронни адреси, имена, адреси, телефонни номера), разкриването на данните се извършва напълно доброволно  от Вас. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период.

Предаване на вашите лични данни не се извършва, освен ако изрично желаете това, с изключение на изрично предвидените в нормативен акт случаи!

Информация:

Имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Нашият екип ще ви предостави тази информация на e-mail: info@zgp.bg

Освен това имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и изтривани в съответствие с нормативните разпоредби. 

Сигурност:

„ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ“ прилагат всички необходими технически и организационни мерки за защита на предоставяните от Вас данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато, съобразно с технологичното развитие и в съотвествие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) .

На кого може да предоставим Вашите лични данни:

Възможно е да споделим и разкрием Вашите лични данни и информация на НАП, НОИ, други държавни, общински, разследващи или съдебни органи, само ако това се изисква от закона (или други регламенти, имащи силата на закон), в случай на съдебен процес, наказателно разследване, съдебна заповед или призовка.

Допълнителна информация:

Вашето доверие е важно за нас. Затова ще отговорим на всички Ваши запитвания относно обработката на личните Ви данни. Ако имате въпроси, на които не сте получили отговор от настоящия информационен бюлетин за защита на данните, или ако желаете да получите по-задълбочена информация по определен въпрос, моля, свържете се по всяко време с нашия екип на info@zgp.bg или на телефон: +359 32 207 930

Подаване на сигнали по закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично опвестяващи информация за нарушения

В изпълнение на разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, създадохме канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения, който се прилага за:

  • Нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз в определени области, включително, но не само обществени поръчки, финансови услуги, предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, безопасност и съответствие на продуктите, безопасност на транспорта, опазване на околната среда, безопасност на храните, общественото здраве, защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, и сигурност на мрежите и информационните системи;
  • Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз, и нарушения на правилата на вътрешния пазар, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
  • Извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;
  • Нарушения на българското законодателство в областта на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания, нарушения на трудовото законодателство.

Каналът за вътрешно подаване на сигнали за нарушения е достъпен на:

  • имейл адрес: signali@jupiterholding.bg (чрез подаване на „Формуляр за подаване на сигнали“);
  • на адрес: град Пловдив, р-н „Централен“, ул. „Преслав“ №2 (чрез подаване на „Формуляр за подаване на сигнали“);
  • на телефон: 032 200 345;

Изтегли файлове от тук:

Вътрешни правила в ЗГП България АД

Уведомление до физическите лица по ЗЗЛПСПОИН

Формуляр за регистриране на сигнали

 

С Уважение,

Ръководството на „ЗГП-ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ“

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите. За повече информация прочетете нашата Политика за поверителност .

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close