Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Метални конструкции

Юпитер Холдинг

Компания „Юпитер Холдинг” АД е сто процента българско предприятие с частен капитал. Холдинга разполага със завод за производство на  метални конструкции,  производствена база за ограничителни системи  за пътни превозни средства и  три завода за горещо поцинковане.  В предприятията ни работят над 320 висококвалифицирани служители и работници. 

„Юпитер Метал” ООД

Фирма „Юпитер Метал” ООД е с основен предмет на дейност – производство, доставка и монтаж на метални конструкции, стоманорешетъчни стълбове за електропреносната мрежа и за ЖП инфраструктурата, студеноогънати профили, метални колони, метални плочи, анкерни устройства, горещо поцинковани стълбове за контактна мрежа, заземителни колове, стълбове за улично осветление и много други.

Доверете ни се и няма да сгрешите!