Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ / CERTIFICATES

Международен научен форум „Техника и строителни технологии в транспорта – 2014“

Международен научен форум „Техника и строителни технологии в транспорта – 2014“

На 18 и 19 септември 2014 г. в хотел „Римска баня“, село Баня, община Разлог се проведе международен научен форум „Техника и строителни технологии в транспорта – 2014“, с председател на програмния комитет – проф. дтн инж.-мат. П. Колев – Ректор на ВТУ „Т. Каблешков и заместник-председател – проф. д-р инж. В. Николов, декан на Ф „ТСТТ“. Научните доклади се презентираха в две зали – „Транспортна инфраструктура“ и „Транспортна техника“. В конференцията участваха 85 представители на академичните среди от

България и чужбина с 57 доклада в десет научни направления:
• проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения
• проектиране, строителство и поддържане на улици и автомобилни пътища
• земна основа, фундиране и подземно строителство
• строителни материали, изделия и технология за производството им
• автомобили, трактори и кари
• локомотиви, вагони и трамваи
• подемно-транспортни машини
• механизация и автоматизация на товаро-разтоварните работи
• механика
• транспортно образование

От чужбина бяха представени: два доклада от Р Сърбия – от университета в гр. Кралево и гр. Ниш, два от Русия – ПУГПС, Санкт-Петербург и един от Чешка република – Икономически университет, Прага. От други университети в страната – 12 доклада с 22 автори. От други факултети на ВТУ – 4 доклада и един доклад от студент 4 курс, специалност „Транспортно строителство“. Около 40% от участниците бяха млади учени.

Форумът беше открит от председателя и заместник – председателя на програмния комитет. Председателят на организационния комитет – доц. д-р Веселин Стоянов прочете поздравителен адрес от министъра на образованието доц. д-р Румяна Коларова.

В пленарна зала се представиха следните доклади:
– доц. д-р Даниела Тодорова – зам.-ректор НИМД на ВТУ „Тодор Каблешков”, с доклад на тема: „Българо-китайско сътрудничество в образованието и научните изследвания:
– доц. дтн инж. Светослав Николов, доц. Валентин Недев, проф. Петър Колев катедра „Механика“ ВТУ, с доклад но тема: An investigation of complex rigid body motion
– Кузнецов Анатолий Всеволодович, „Петербургский государственный университет путей сообщения „, с доклад на тема „Пути повышения теплозащитных качеств зданий транспортной инфраструктуры“.
– доц. д-р инж. Красимир Кръстанов – катедра ПТСМС, ВТУ, с доклад на тема: „Изследване на световния пазар на трансманипулатори“.

След това презентациите продължиха в съответните зали.
Освен от ВТУ „Т. Каблешков“, събитието беше финансирано с помощта на Министерство на образованието на Р България, ДП „НК ЖИ, „СК 13 Холдинг“ АД, „Тинса“ ООД, Юпитер Холдинг и „Инфраконструкт„ ООД.

При регистрацията на участниците беше организирана изложба на научно-техническа литература с автори – учени от факултет „ТСТТ“ . Всички участници получиха рекламни материали на ВТУ – чанти за лаптоп, USB памет, химикалка и брошура. Бяха раздадени и сертификати за участие във форума. Отличната организация на събитието и професионализма на участниците бяха предпоставка за провеждане на международен научен форум с висока академична стойност, с което ВТУ може да се гордее.

Източник: http://old.vtu.bg/bg/index.php?track=479

Leave a Reply

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите. За повече информация прочетете нашата Политика за поверителност .

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close