Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Контролни отвори

Контролни отвори

При изработка на цистерни е необходимо вентилационните отвори да бъдат диаметрално разположени с диаметър мин. 50 мм. Вътрешните прегради и дъната трябва да бъдат изрязани и да бъдат поставени уши за окачване. По възможност трябва да се виждат междинните прегради от контролния отвор.

Повече информация може да прочетете в нашият Каталог →