Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

ЗГП гр. София – Регионално Депо

РЕГИОНАЛНО ЛОГИСТИЧНО ДЕПО ЗА СЪБИРАНЕ И ПРЕВОЗВАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЙЛИ КЪМ „ЗГП – ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ“ – гр. Пловдив   

Депото се намира в гр.София до изхода за с.Казичене ,  район Панчарево  ул. Индустриална зона .Регионалното депо е изградено в отговор на постоянно нарастващите нужди на нашите партньори от услугата горещо поцинковане. Основната ни цел е да намалим техните транспортни разходи и да им предложим висока степен на удобство в работата им с нас.

За контакти Търговски Отдел

Стоян Павлов
Мобилен  Телефон : +359898412601 
Viber : +359898412601
WhatsApp : +359898412601
Имейл : marketing@zgp.bg

Отдел Спедиция и Логистика
Стефан Славов
Мобилен Телефон : +359892273301 
Имейл: office_kazichene@zgp.bg

Счетоводен Отдел
Мобилен Телефон : +359893628064
Телефон : +35932207930
Факс : +359887337132
Имейл : info@zgp.bg    

 

Работното време:           
От Понеделник до Петък
от 8:00ч.     до 12:00ч.
от 13:00ч.   до 17:00ч.

График за превозване на събраната стока ще бъде съобразен с конкретните необходимости на нашите партньори.

Забележка:  Всички конструкции и детайли, доставени в регионалното ни депо, трябва да са подготвени за обработка според изискванията за горещо поцинковане на „ЗГП – Заводи за Горещо Поцинковане“. В противен случай „ЗГП – Заводи за Горещо Поцинковане“ си запазват правото да откажат да обработват тези поръчки.

Заводи за горещо поцинковане
Заводи за горещо поцинковане